T. 0596 - 634 030 | E. info@eemsdeltagreen.nl

RWE besluit tot inzet van biomassa in de centrale in de Eemshaven!

RWE neemt een nieuwe stap in de introductie van biomassa in haar energiecentrale in de Eemshaven. Vorige week nam de Raad van Bestuur van RWE Generation een investeringsbesluit om vanaf de eerste helft van 2019 vijftien procent steenkool te vervangen door duurzame biomassa.

De biomassa in de vorm van houtpellets die RWE gaat gebruiken, voldoet volgens RWE aan duurzaamheidscriteria die samen met natuur- en milieuorganisaties in Nederland zijn afgesproken.

In november 2016 kreeg RWE subsidie toegekend van het Ministerie van Economische Zaken om biomassa in te zetten in de centrale in Eemshaven. Met het investeringsbesluit heeft het bedrijf de stap gezet om de centrale om te bouwen tot een centrale waarin biomassa kan worden toegepast. Roger Miesen, Chief Technical Officer (CTO) RWE Generation Hard Coal, Gas, Biomass & Nuclear: ‘Met dit besluit kiest RWE definitief voor de vergroening van de Eemshavencentrale. Vanaf 2019 gaan we hier jaarlijks 800.000 ton biomassa toepassen voor de opwekking van duurzame energie.’ Dit moet een CO₂-reductie van 1,3 miljoen ton per jaar opleveren.

Taco Douma, vestigingsmanager Eemshaven: ‘Met de toepassing van biomassa als brandstof in onze centrale kunnen we verder werken aan CO₂-reductie. Wat ons betreft is het nu genomen besluit een opmaat naar een verdere ombouw van de centrale in de toekomst. Het is onze ambitie om de Eemshavencentrale uiteindelijk honderd procent CO₂-neutraal te maken. Daarvoor hebben we onmiskenbaar de steun nodig van andere partijen. De overheid dient te zorgen voor een regelgeving waarin de biobased economy zich verder kan ontwikkelen en samen met andere schakels in de keten zullen we ervoor moeten zorgen dat we nog meer waarde uit biomassa kunnen halen.'

(bron: Petrochem)