T. 0596 - 634 030 | E. info@eemsdeltagreen.nl

André Heeres benoemd tot lector Biobased Chemie (Hanzehogeschool Groningen)

Binnen het lectoraat Chemie wordt gewerkt aan de (bio)chemische modificaties van biomassastromen. Biomassa is divers; van landbouwgewassen tot (dierlijke) reststoffen. De chemische industrie is nog altijd afhankelijk van fossiele energie en aardolieproducten maar de inhoudsstoffen uit biomassa kunnen als grondstof dienen voor groene (bulk)chemie, bioplastics of zelfs gebruikt worden voor medische toepassingen.

Binnen de onderzoekslijn 'biobased chemie' wil lector André Heeres met behulp van (bio)chemische modificaties biomassastromen valoriseren en geschikt maken voor toepassingen in chemie (materialen), voeding en de medische en farmaceutische sector.

André en Erik Heeres hebben in het voorjaar van 2017 (m.b.v. studenten) onderzoek gedaan naar biomassastromen in relatie tot reagentia van het Chemiepark Delfzijl met als uitkomst 17 ‘interessante stromen’. De meest kansrijke hiervan leiden mogelijk tot de ontwikkeling van nieuwe groene chemische producten.