T. 0596 - 634 030 | E. info@eemsdeltagreen.nl

SDE+ Voorjaarsronde 2018 binnenkort geopend!

Bedrijven die hernieuwbare energie willen produceren kunnen gebruik maken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen en is verdeeld in 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en primaire waterkering) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.
Openstellingsrondes

De SDE+ 2018 heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. De SDE+ voorjaarsronde 2018 is geopend van 13 maart tot en met 5 april. Vanaf 20 februari kunt u uw SDE+ conceptaanvraag klaarzetten via mijn.rvo.nl. Vanaf 13 maart , 9.00 uur kunt u uw aanvraag indienen.

In juni 2018 maakt de de minister het budget en de voorwaarden voor de openstelling van de SDE+ Najaarsronde bekend.