T. 0596 - 634 030 | E. info@eemsdeltagreen.nl

Eisse Luitjens

’Er ligt een opgave om 9 miljard mensen te voeden. Dan zul je steeds efficiënter om moeten gaan met je grond, je input en het geproduceerde.’

 

Eisse Luitjens — Waterschap Noorderzijlvest / bestuurslid EemsdeltaGreen

'Ik zie de biobased economy als een enorme nieuwe kans in ons werkgebied. Het is namelijk belangrijk voor de agrarische sector om meer waarde uit de markt te halen. Daarvoor zijn niet-traditionele afzetmarkten nodig.'

 ‘Daarbij moet je niet denken aan het direct omzetten van biomassa in energie, maar vooral aan gebruiksmogelijkheden met hoogwaardiger toepassingen, zoals chemie en materialen. Onze afhankelijkheid van olie kan zo drastisch verminderd worden.

De wereld verandert snel. In mijn schooljaren zaten we met elkaar op melkerskrukjes onder de Groningse blaarkoppen. Nu is de Groninger blaarkop er bijna niet meer en hebben we melkrobots.

Ik ben niet nostalgisch naar een Ot en Sien tijd. Het is een ontwikkeling die doorgaat. Er ligt een opgave om 9 miljard mensen te voeden. Dan zul je steeds efficiënter om moeten gaan met je grond, je input en het geproduceerde.

Daarvoor moet je stoom en stroom uitwisselen bijvoorbeeld. Maar ook drastisch ingrijpen in bestaande productieprocessen. Dat ons gebied aan de Dollard en de Waddenzee ligt, brengt een extra verantwoordelijkheid met zich mee. We willen dus stappen laten zien in duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.‘